• In English
 • Забезпечення здійснення офіційного контролю вантажів в умовах воєнного стану
  , опубліковано 13 Вересня 2022 року о 16:18

  Структурні підрозділи Східного міжрегіонального головного управління Держпродспоживслужби на державному кордоні в період дії воєнного стану на території України, шляхом відповідних організаційних дій, забезпечують безперебійність проведення заходів офіційного контролю на територіально-адміністративних одиницях, що належать до їх зони обслуговування.

  Відділом прикордонного інспекційного контролю «Запоріжжя» управління державного контролю на кордоні (далі – ВПІК «Запоріжжя»), як і іншими відповідними структурними підрозділами, вживається вичерпний перелік заходів, направлений на контроль безпечності та якості харчових продуктів, а також інших підконтрольних вантажів. Заходи контролю враховують різні форми перевірок, з урахуванням вимог діючого законодавства України, насамперед Законів України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про ветеринарну медицину», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про безпечність та гігієну кормі», «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» та інші.

  Під час реалізації функцій контролю, згідно вимог законодавства, державні ветеринарні інспектори ВПІК «Запоріжжя» здійснюють практичну реалізацію заходів офіційного контролю, у вигляді державного ветеринарно-санітарного контролю та державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин.

  Реалізація повноважень в межах дії заходів контролю (заходів офіційного контролю) відбувається із дотриманням вимог постанови КМУ від 07.05.2022 № 537 «Деякі питання проведення заходів державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, державного ветеринарно-санітарного контролю і ввезення вантажів на митну територію України у період воєнного стану».

  Враховуючі окремі особливості проведення заходів контролю, в межах дії постанови КМУ від 07.05.2022 № 537, останньою дозволяється суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності (операторам ринку) розширити спектр своїх можливостей імпортного характеру, з метою ввезення на територію України підконтрольних вантажів, на які раніше поширювались обмежувальні чинники.

  Держаними ветеринарними інспекторами ВПІК «Запоріжжя» у щоденному режимі проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота направлена на підвищення рівня обізнаності операторів ринку вимогам законодавства України, з урахування встановлених постановою КМУ від 07.05.2022 № 537 особливостей.

  Проведення заходів офіційного контролю здійснюється з використанням механізму «Єдиного вікна», що дозволяє забезпечити оперативність дистанційного обміну інформацією та здійснення документальної перевірки, як першого етапу контролю.

  Для інформації механізм «єдиного вікна», це механізм взаємодії декларантів, їх представників та інших заінтересованих осіб з митними органами, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, який забезпечує можливість одноразового подання в електронному вигляді через єдиний державний інформаційний веб-портал “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” документів та/або відомостей з метою дотримання вимог щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, передбачених цим Кодексом, іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також нормативно-правовими актами, виданими на основі та на виконання цього Кодексу та інших законів України

  Також важливим нормативно-правовою передумовою для проведення функцій контролю є практична реалізація державними ветеринарними інспекторами ВПІК «Запоріжжя» вимог Порядку визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, затвердженого наказом Мінагрополітики від 19.10.2018 №501.

  Враховуючи вимоги зазначеного наказу забезпечується проведення перевірок із визначеною періодичністю, з дотриманням встановлених урядом особливостей спрощення. Водночас є нормативно-правові передумови, які продовжують в обов’язковому порядку перевірятись з метою недопущення потрапляння до споживачів потенційно небезпечних та неякісних імпортованих продуктів.

  До зазначених передумов належать перевірки, що здійснюються, у разі виявлення невідповідності вантажів з харчовими продуктами, кормами, побічними продуктами, які мають тваринне походження, а також вантажів з соломою та сіном, щодо яких була встановлена невідповідність, за результатом контролю під час попереднього ввезення на митну територію України.

  У доповнення до зазначеного державними ветеринарними інспекторами ВПІК «Запоріжжя» реалізація вимог зменшеної періодичності фізичних перевірок та лабораторних досліджень (випробувань) здійснюється лише якщо такі вантажів походять з потужності, щодо якої за попередні два роки відсутня історія ввезення (пересилання) на митну територію України після підтвердження відповідності законодавству України десяти вантажів поспіль.

  Державними ветеринарними інспекторами враховуючі затверджену зону обслуговування ВПІК «Запоріжжя», проведення заходів державного контролю (заходів офіційного контролю) відбувається в межах дії відповідних структурних підрозділів Запорізької митниці Держмитслужби, а саме: Відділ митного оформлення №2, митного поста “Запоріжжя-аеропорт” В112.1; Митний пост “Запоріжсталь” В112.3; Митний пост “Запоріжжя-центральний” В112.4; Сектор митного оформлення “Пологи” митного поста “Мелітополь В112.2; Відділ митного оформлення №1  митного поста “Запоріжжя-аеропорт”, пункт пропуску “Запоріжжя-аеропорт” В112.5..