• In English
 • Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення управління організаційно-господарського забезпечення
  , опубліковано 26 Березня 2021 року о 09:00

  .

  Загальні умови

  Посадові обов’язки

  Участь в опрацюванні документів, підготовці аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції Відділу;
  Здійснення попереднього розгляду кореспонденції та визначення:
  – чи має бути вона допущена до реєстрації;
  – чи потребує вона розгляду безпосередньо начальником
  Міжрегіонального головного управління або його заступником, відповідно до функціонального розподілу обов’язків;
  –      чи належить вона до документів, які потребують термінового розгляду (опрацювання).
  Здійснення централізованої реєстрації вхідної кореспонденції, звернень громадян, запитів на публічну інформацію, внутрішніх, вихідних та інших документів у базі електронного документообігу зі скануванням оригіналів документів;
  З питань діяльності забезпечення:
  –       розроблення в установі єдиного порядку документування управлінської інформації та роботи з документами незалежно від форми їх створення;
  –       розроблення номенклатури справ установи;
  –       реєстрації та обліку документів;
  Здійснення підготовки необхідних матеріалів до нарад, семінарів та зустрічей;
  Приймання участі у відбиранні документів, які передаються на зберігання до архіву, організації поточного збереження;
  Здійснення моніторингу стану виконання управлінських рішень та контролю за відповідністю їх виконання поставленому завданню.

  Умови оплати праці

  посадовий оклад – 5500,00 грн.
  надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
  надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

  безстроково (окрім осіб, що досягли 65-річного віку, строк призначення яким встановлюється на один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно)

  Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

  1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);
  2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:
  прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
  реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
  підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
  підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
  відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);
  3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
  Подача додатків до заяви не є обов’язковою.Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 01 квітня 2021 року

  Додаткові (необов’язкові) документи

  Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

  Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

  Місце або спосіб проведення тестування.

  Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

  07 квітня 2021 року о 10:00 (в разі зміни дати та/або часу проведення тестування учасники конкурсу будуть повідомлені додатково)

  м. Дніпро, пр. Поля Олександра, 28-А (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

  м. Дніпро, пр. Поля Олександра, 28-А (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

  Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

  Біла Марина Володимирівна, 099-350-13-02, bila@sk.dpss.gov.ua

  Кваліфікаційні вимоги

  1.

  Освіта

  вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

  2.

  Досвід роботи

  не потребує

  3.

  Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою

  Вимоги до компетентності

  Вимога

  Компоненти вимоги

  1.

  Досягнення результатів
  • здатність до чіткого бачення результату діяльності;
  • вміння фокусувати зусилля на результату діяльності;
  • вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

  2.

  Відповідальність
  • усвідомлення можливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
  • усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
  • здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

  3.

   

   

  Цифрова грамотність

   

  • вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;
  • вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
  • здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
  • здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
  • вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
  • здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

  Професійні знання

  Вимога

  Компоненти вимоги

  Знання законодавства

  Знання:
  Конституції України;
  Закону України «Про державну службу»;
  Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

  Знання законодавства у сфері

  Знання:
  Закону України «Про інформацію»;
  Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;
  Інструкції з діловодства та документування управлінської інформації в електронній та паперовій формі в Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, затвердженої наказом Держпродспоживслужби від 30 серпня 2019 р. №832

  Наказ про оголошення конкурсу від 25.03.2021 № 195-К

  УМОВИ