• In English
 • Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу прикордонного інспекційного контролю «Северодонецьк» управління державного контролю на кордоні
  , опубліковано 06 Січня 2022 року о 09:55

  Загальні умови
  Посадові обов’язки Керівництво, організація та контроль роботи відділу прикордонного інспекційного контролю (надалі – Відділ):

  забезпечення виконання завдань та функцій, покладених на Відділ;

  забезпечення виконання плану роботи Відділу Східного міжрегіонального головного управління Держпродспоживслужби на державному кордоні (надалі – Управління) з питань, що стосуються роботи управління;

  визначення та розподіл обов’язків між працівниками Відділу;

  здійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками Відділу посадових обов’язків, правил службового розпорядку та ін.

  Забезпечення та здійснення державного контроля на державному кордоні України за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, в тому числі забезпечення та здійснення документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, контроль та застосування періодичності перевірок, установлену законом.

  Забезпечення та здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляд за дотриманням вимог законодавства під час здійснення перевезень об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, в тому числі забезпечення та здійснення стандартного, розширеного, вибіркового ветеринарно-санітарного контроля; забезпечення та здійснення застосування ветеринарно-санітарних заходів для охорони території України від занесення збудників хвороб тварин з території інших країн або з карантинних зон.

  Контроль використання та внесення відповідної інформації до :

  – інформаційно-телекомунікаційної системи Держпродспоживслужби,

  – системи електронного документообігу «Megapolis.DocNet»,

  – Єдиного державного реєстру ветеринарних документів,

  – Єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі»,

  – Єдиної інформаційної  системи портового співтовариства та ін.

  Контроль та здійснення видачі, обліку, зберігання та списання ветеринарних документів, загальних ветеринарних документів на ввезення та загальних документів на ввезення у визначеному законодавством порядку.

  Контроль та надання адміністративних та платних послуг у передбачених законодавством випадках.

  Контроль та забезпечення належного збереження і використання номерної печатки, електронного цифрового підпису та виключення можливість доступу до них сторонніх осіб.

  Контроль своєчасного ведення журналів, підготовка необхідної інформації щодо здійснення державного та державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за підконтрольними вантажами, звітування про роботу Відділу.

  Взаємодія з митними органами, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, та іншими заінтересованими особами під час проведення державного контролю вантажів з продуктами, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), з використанням механізму «єдиного вікна».

  Умови оплати праці посадовий оклад – 7050,00 грн.

  надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

  надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково

   

  cтрок призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

  Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання 1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

  2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

  прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

  реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

  підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

  відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

  3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

  4) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

  Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

   

  Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 13 січня 2022 року

  Додаткові (необов’язкові) документи Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
  Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

   

  Місце або спосіб проведення тестування.

   

  Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

   

  Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

  18 січня 2022 року о 13:00 (в разі зміни дати та/або часу проведення тестування учасники конкурсу будуть повідомлені додатково)

   

   

  м. Дніпро, пр. Поля Олександра, 28-А (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

   

   

  м. Дніпро, пр. Поля Олександра, 28-А (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

   

   

   

   

   

   

  Проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM

   

  Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Горб Вікторія Олександрівна, 066-554-36-70, horb@sk.dpss.gov.ua
  Кваліфікаційні вимоги
  1. Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра в галузі ветеринарної медицини
  2. Досвід роботи не менше двох років на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності
  3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
  Вимоги до компетентності
  Вимога Компоненти вимоги
  1. Лідерство –       вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

  –       сприяння всебічному розвитку особистості;

  –       вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

  –       здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

  2. Управління організацією роботи –       чітке бачення цілі;

  –       ефективне управління ресурсами;

  –       чітке планування реалізації;

  –       ефективне формування та управління процесами

  3. Якісне виконання поставлених завдань –        чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

  –        комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

  –        розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

  4. Управління персоналом –        делегування та управління результатами;

  –        управління мотивацією;

  –        наставництво та розвиток талантів;

  –        стимулювання командної роботи та співробітництва

  Професійні знання
  Вимога Компоненти вимоги
  1. Знання законодавства Знання:

  Конституції України;

  Закону України «Про державну службу»;

  Закону України «Про запобігання корупції»

  та іншого законодавства

  2. Знання законодавства у сфері Знання:

  Закону України «Про державний контроль за    дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти  тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

  Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;

  Закону України «Про ветеринарну медицину»

  Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною»;

  Закону України «Про безпечність та гігієну кормів»;

  Митного кодексу України;

  Положення про міжрегіональне головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.10.2020р. №2145.

  Вимоги щодо ввезення на митну територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 16 листопада 2018 року № 553 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2019  за № 346/33317);

  Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територію України харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 16 листопада 2018 року № 553 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2019 за № 346/33317).

  Постанов Кабінету Міністрів України:

  від 24.10.2018 № 960 “Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту)“,

  від 21.10.2020 № 971 ”Про затвердження Порядку взаємодії між декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами та митними органами, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, з використанням механізму “єдиного вікна” та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України“, від 30.12.2015 № 1147 “Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації”,

  від 22.08.2018 № 648 “Про затвердження Порядку проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю“,

  від 18.07.2018 № 570 “Про затвердження форм загального ветеринарного документа на ввезення та загального документа на ввезення“,

  від 16.11.2011 № 1402 “Про затвердження Правил транспортування тварин“,

  від 21.05.2012 № 451 “Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними“,

  від 21.11.2013 № 857 “Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів“,

  Порядку визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.10.2018р. №501,

  Порядку відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю та Форми акта відбору зразків, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.10.2018р. №490,

  Правил перевезення тварин, птиці та інших вантажів, які підлягають державному ветеринарно-санітарному контро лю, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 09.12.2002р. №873

  3. Знання системи державного контролю на кордоні  

  Знання методів організації роботи в галузі ветеринарної медицини, безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.