• In English
 • Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – начальника управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера
  , опубліковано 06 Січня 2022 року о 09:55

  Загальні умови
  Посадові обов’язки здійснення керівництва роботою управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності і несення персональної відповідальності за виконання покладених на управління  завдань та здійснення ним своїх функцій;

  здійснення координування роботи відділами управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності;

  розподіл завдань і функцій між відділами управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності;

  організація належної фінансово-економічної діяльності Східного міжрегіонального головного управлінням Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні;

  забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності;

  складання фінансової та бюджетної звітності;

  здійснення контролю за веденням обліку необоротних активів, запасів, розрахунків та інших активів за прийнятою формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності й технології оброблення даних;

  контроль за проведенням інвентаризації активів і зобов’язань, оформленням матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки й псування активів;

  забезпечення дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та дотриманням  бюджетного законодавства, здійснення контролю щодо відповідності бухгалтерського обліку та звітності національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, у тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності

  здійснення інших дій, передбачених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», трудовим договором (контрактом) або посадовою інструкцією.

  Умови оплати праці посадовий оклад – 8450,00 грн.

  надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

  надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково

   

  cтрок призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

  Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання 1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

  2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

  прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

  реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

  підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

  відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

  3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

  4) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

  Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

   

  Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 13 січня 2022 року

  Додаткові (необов’язкові) документи Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
  Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

   

  Місце або спосіб проведення тестування.

   

  Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

   

  Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

  18 січня 2022 року о 10:00 (в разі зміни дати та/або часу проведення тестування учасники конкурсу будуть повідомлені додатково)

   

   

  м. Дніпро, пр. Поля Олександра, 28-А (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

   

   

  м. Дніпро, пр. Поля Олександра, 28-А (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

   

   

   

   

   

   

  Проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM

   

  Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Горб Вікторія Олександрівна, 066-554-36-70, horb@sk.dpss.gov.ua
  Кваліфікаційні вимоги
  1. Освіта Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра в галузі знань «Економіка та підприємництво» («Управління та адміністрування»)
  2. Досвід роботи Не менше двох років на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності; стаж роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування не менше трьох років
  3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
  Вимоги до компетентності
  Вимога Компоненти вимоги
  1. Управління організацією роботи –       чітке бачення цілі;

  –       ефективне управління ресурсами;

  –       чітке планування реалізації;

  –       ефективне формування та управління процесами

  2. Досягнення результатів –       здатність до чіткого бачення результату діяльності;

  –       вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

  –       вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

  3. Відповідальність – усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

  – усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

  – здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

  4. Цифрова грамотність – вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

  – вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

  – здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

  – здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

  – вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

  – вміння користуватися автоматизованою базою даних «KBS (облік бюджетних установ);

  – здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

  Професійні знання
  Вимога Компоненти вимоги
  1. Знання законодавства Знання:

  Конституції України;

  Закону України «Про державну службу»;

  Закону України «Про запобігання корупції»

  Закону України «Про Кабінет Міністрів України»

  Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»

  Закону України «Про адміністративні послуги»

  Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

  Закону України «Про звернення громадян»;

  Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»

  Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;

  Конвенції про права осіб з інвалідністю;

  2. Знання законодавства у сфері Знання:

  Бюджетного кодексу України

  Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

  Закону України «Про інформацію»

  Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»

  Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. « 641 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання»

  Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку

  3. Знання системи захисту інформації Складові політики інформаційної безпеки;

  Забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації