• In English
 • Оголошення про добір на період дії воєнного стану на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – заступника начальника управління – начальника відділу державного контролю в пунктах пропуску на кордоні управління державного контролю на кордоні
  , опубліковано 21 Березня 2023 року о 13:07

  Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення Заступник начальника управління – начальник відділу  державного контролю в пунктах пропуску на кордоні управління державного контролю на кордоні Східного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні (далі – Міжрегіональне головне управління); категорія «Б».
  Посадові обов’язки Забезпечення виконання покладених на відділ державного контролю на кордоні управління державного контролю на кордоні завдань, функцій, вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи, дотримується правил внутрішнього службового розпорядку, вимог щодо охорони праці та техніки безпеки;

  забезпечення контролю за здійсненням державного контролю на державному кордоні України за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, в зоні обслуговування;

  забезпечення контролю за здійсненням державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за дотриманням вимог ветеринарно-санітарних заходів під час здійснення міжнародних перевезень об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду з метою охорони території України від занесення збудників хвороб тварин з території інших країн або з карантинних зон;

  координація діяльності начальників відділів прикордонного інспекційного контролю щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавством про харчові продути, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин,  державного ветеринарно-санітарного контролю;

  забезпечення організації та контролю за використанням та внесенням інформації до інформаційно – телекомунікаційної системи Держпродспоживслужби, системи електронного документообігу “Megapolis.Doc.Net”, Єдиного державного реєстру ветеринарних документів, Єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі», Єдиної інформаційної системи портового співтовариства та ін.;

  вжиття, у межах повноважень, передбачених законом, заходів щодо попередження порушень вимог чинного законодавства та їх усунення в разі виявлення;

  забезпечення, у межах своєї компетенції, дотримання Закону України «Про захист персональних даних»;

  здійснення інших повноважень відповідно до законодавства.

  Умови оплати праці Посадовий оклад – 8300, 00 грн.

  Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

  Інформація про строковість призначення на посаду Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.

  Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

  Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає наступну інформацію до управління роботи з персоналом:

  1) заяву із зазначенням основної мети щодо зайняття посади;

  2) резюме (бажано за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98));

  3) заповнена особова картка (за формою, затвердженою наказом Національного агентства України з питань державної служби від 19 травня 2020 року № 77-20)

  Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

  Особи, призначені у період дії воєнного стану, зокрема  на посади державної служби, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачену Законом України «Про запобігання корупції», документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такі документи не були подані ними раніше.

  Інформація приймається на електронну адресу управління роботи з персоналом lyehkova@sk.dpss.gov.ua                                    до 24 березня 2023 року.

  Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду  

   

  ЛЄГКОВА Юлія Вікторівна

  тел. (095) 304-14-26, lyehkova@sk.dpss.gov.ua

  Місце проведення співбесіди м. Дніпро, пр. Поля Олександра, 28-А (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)
  Кваліфікаційні вимоги
  11. Освіта Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра в галузі ветеринарної медицини
  22. Досвід роботи Не менше двох років на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності
  33. Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
  Вимоги до компетентності
  11. Лідерство –       Вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

  –       сприяння всебічному розвитку особистості;

  –       вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

  – здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби.

  22. Управління організацією роботи –       Чітке бачення цілі;

  –       ефективне управління ресурсами;

  –       чітке планування реалізації;

  –  ефективне формування та управління процесами.

  33. Якісне виконання поставлених завдань –        Чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

  –        комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

  – розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.

  44. Аналітичні здібності – Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності:

  – вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

  – вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

  Професійні знання
  Вимога Компоненти вимоги
  1. Знання законодавства Знання:

  Конституції України;

  Закону України «Про державну службу»;

  Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства.

  2. Знання законодавства у сфері Знання:

  Закону України «Про державний контроль за    дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти  тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»;

  Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;

  Закону України «Про ветеринарну медицину»;

  Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною»;

  Закону України «Про безпечність та гігієну кормів»;

  Митного кодексу України;

  Положення про міжрегіональне головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.10.2020р. №2145;

  Вимоги щодо ввезення на митну територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 16 листопада 2018 року № 553 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2019  за № 346/33317);

  Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територію України харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 16 листопада 2018 року № 553 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2019 за № 346/33317);

  Постанов Кабінету Міністрів України:

  від 24.10.2018 № 960 «Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту)»;

  від 21.10.2020 № 971 «Про затвердження Порядку взаємодії між декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами та митними органами, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, з використанням механізму «єдиного вікна» та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

  від 30.12.2015 № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації»;

  від 22.08.2018 № 648 «Про затвердження Порядку проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю»;

  від 18.07.2018 № 570 «Про затвердження форм загального ветеринарного документа на ввезення та загального документа на ввезення»;

  від 16.11.2011 № 1402 «Про затвердження Правил транспортування тварин»;

  від 21.05.2012 № 451 «Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними»;

  від 21.11.2013 № 857 «Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів»;

  Порядку визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.10.2018р. №501;

  Порядку відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю та Форми акта відбору зразків, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.10.2018р. №490;

  Правил перевезення тварин, птиці та інших вантажів, які підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 09.12.2002р. №873.