• In English
 • Інформаційна картка з видачі міжнародного ветеринарного сертифікату під час переміщення товарів та живих тварин за межі України

  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
  1 Місцезнаходження суб’єкта   надання адміністративної послуги 04.3 Відділ прикордонного інспекційного контролю «Дніпро»

  адреса: вул. Лісопаркова, 4, м. Дніпро, 49124

  Структурні підрозділи:

  04.3.1 пост «Слобожанський»

  адреса: вул. Нижньодніпровська, 1к, смт. Слобожанське, Дніпровський район, Дніпропетровська область, 52005.

  04.3.2 пост «Ліски»

  адреса: вул. Б. Кротова 3, м. Дніпро, 49007.

  04.3.3 пост «Кам’янське»

  адреса:  3-й Травневий провулок, 22,

  м. Кам’янське, Дніпропетровська область, 49032.

  04.3.4 пост «Аеропорт Дніпро»

  адреса: вул. Аеропорт, 42, м. Дніпро, 49042.

  2 Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги Відповідно до Типових правил внутрішнього службового розпорядку.

  Режим роботи:

  – 04.3 Відділ прикордонного інспекційного контролю «Дніпро»,  04.3.1 пост «Слобожанський»,  04.3.2 пост «Ліски»,  04.3.3 пост «Кам’янське»:

  з 9:00  до  18:00 (понеділок – четвер)

  з 9:00  до 16:45  (п’ятниця)

  Обідня перерва з 13:00 до 13:45

  Вихідні: субота та неділя.

  04.3.4 пост «Аеропорт Дніпро»  – цілодобово.

  3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги Відділ прикордонного інспекційного контролю «Дніпро»:

  телефон 050 363-83-35

  Email: dnipro1@sk.dpss.gov.ua

  www.sk.dpss.gov.ua

  04.3.1 пост «Слобожанський»:

  телефон 050 363-83-35

  Email: dnipro1@sk.dpss.gov.ua

  04.3.2 пост «Ліски»:

  телефон 095 724-25-86

  Email: dnipro2@sk.dpss.gov.ua

  04.3.3 пост «Кам’янське»:

  телефон 095 724-25-86

  Email:dnipro2@sk.dpss.gov.ua

  04.3.4 пост «Аеропорт Дніпро»:

  телефон 0562 39-56-88

  Email: dnipro3@sk.dpss.gov.ua

  Нормативні  акти,  якими  регламентується  надання

  платної  адміністративної  послуги

  4 Закони України Закон України “Про ветеринарну медицину”, ст.32, 99,  Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», пункт 3 ст. 2, Закон України «Про адміністративні послуги», ст.8.
  5 Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 року № 641 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання» із змінами від 23 грудня 2020 р. № 1361, Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 року № 857 «Про затвердження  Порядку видачі  ветеринарних документів».
  6 Акти центральних органів виконавчої влади Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.08.2014 року  № 288 «Про затвердження Правил заповнення,  зберігання, списання ветеринарних документів та вимоги до їх обліку», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2014 року за № 1202/25979 (зі змінами).
  7 Акти місцевих органів виконавчої влади ___
  Умови  отримання  платної  адміністративної  послуги
  8 Підстава для одержання платної адміністративної послуги Підтвердження ветеринарно-санітарного стану товару і епізоотичне  благополуччя  місцевості  його походження.
  9 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання платної адміністративної послуги, а також вимоги до них 1.Ветеринарні документи.

  2.Експертні висновки уповноваженої лабораторії (відповідно до вимог чинного законодавства України).

  3.Оригінал або завірену банком копію документу, який підтверджує оплату за платну адміністративну послугу.

  10 Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання платної адміністративної послуги Документи, подаються в одному примірнику особисто суб’єктом господарювання (керівником юридичної особи, ФОП, фізичною особою або уповноваженою ним особою згідно з дорученням).

  Документи можуть бути надіслані  рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи – підприємця) або уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

  11 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Платно.
  У разі платності
  11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 року № 641 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання» із змінами від 23 грудня 2020 р. № 1361.
  11.2 Розмір  та порядок внесення плати за платну  адміністративну  послугу 14,85 гривні – за видачу міжнародного ветеринарного сертифіката,   при переміщенні товарів  та живих тварин за межі України.
  11.3 Розрахунковий рахунок для внесення плати Реквізити рахунка для зарахування коштів до Державного бюджету за кодом  класифікації   22012500 «Плата  за  надання  інших адміністративних  послуг»:

  04.3 Відділ прикордонного інспекційного контролю «Дніпро», 04.3.1 пост «Слобожанський», 04.3.2 пост «Ліски», 04.3.3 пост «Кам’янське», 04.3.4 пост «Аеропорт Дніпро»:

  Отримувач: ГУК у Дн-кiй обл/м.Дніпро/22012500

  Код отримувача (ЄДРПОУ):  37988155

  Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

  Номер рахунку (ІBAN):                                            :                                                                                  UA598999980334159879021004569

  Призначення платежу:#22012500#;Східне міжрегіональне ГУ ДПСС на ДК плата за надання адміністративних послуг згідно заявці                                  №      від_______року;без ПДВ

  12 Строк надання адміністративної послуги Протягом 30 днів з дати надходження  вичерпного переліку документів, необхідних для отримання адміністративної послуги зазначеного у пункті 9 цієї інформаційної картки.
  13 Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги 1. Ненадання вичерпного переліку документів для отримання адміністративної  послуги зазначеного у пункті 9 цієї  інформаційної картки.

  2. Недотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством, ускладнення епізоотичної ситуації на відповідній території, потужності (об’єкті).

  3. Неможливість безпосереднього огляду об’єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.

  4. Відсутність документального підтвердження епізоотичного благополуччя місцевості походження та ветеринарно-санітарного стану об’єктів; відсутність необхідної ветеринарної обробки тварин, їх карантинування, відповідних досліджень та/або експертного висновку.

  14 Результат надання платної адміністративної послуги Видача міжнародного ветеринарного сертифікату.
  15 Способи отримання відповіді (результату) Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом на корінці ветеринарного сертифікату керівника юридичної  особи, фізичної особи – підприємця або уповноваженої ним особи при пред’явленні документа, що засвідчує його особу, та документа про внесення плати за його видачу.
  16 Примітка Відповідно пункту 3 статті 32 Закону України «Про ветеринарну медицину», пункту 3 статті 2 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» право видачі ветеринарних документів надається відповідним державним інспекторам ветеринарної медицини регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

  У разі прийняття рішення про відмову у видачі ветеринарного документа заявнику, надається особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладеного, письмове повідомлення про відмову у видачі документа із зазначенням передбачених законом підстав для такої відмови у строк, встановлений для його видачі.