• In English
 • Строки розгляду звернень та запитів

  Назва звернення

  Підстава

  Строк надання відповіді

  Депутатський запит

  пункт 5 статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України»
  • у п’ятнадцятиденний строк з дня його одержання або в інший, встановлений Верховною Радою України, строк;
  • не більше одного місяця після одержання запиту, якщо з об’єктивних причин він не може бути розглянутий у встановлений строк, з наданням проміжної відповіді.

  Депутатське звернення

  пункт 2 статті 16 Закону України «Про статус народного депутата України»
  • протягом 10 днів з моменту його одержання;
  • не більше 30 днів з моменту одержання звернення у разі неможливості його розгляду у визначений строк з наданням проміжної відповіді.

  Адвокатський запит

  частина 1, 2 пункту 2 статті 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
  • не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту;
  • може бути продовжено до 20 робочих днів, якщо запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, з наданням проміжної відповіді.

  Запит на публічну інформацію

  стаття 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації
  • не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту;
  • не пізніше 48 годин з дня отримання запиту, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян;
  • до 20 робочих днів, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, з наданням проміжної відповіді.

  Звернення громадян

  частина 1 статті 20 Закону України «Про звернення громадян»
  • не пізніше 15 днів, якщо не потребують додаткового вивчення;
  • не більше одного місяця. Цей термін є загальним для розгляду звернення громадянина (громадян);
  • не більше 45 днів, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, з наданням проміжної відповіді.