• In English
 • План роботи щодо запобігання корупції на 2023 рік

  № з/п Найменування завдання (заходу) Підстава для виконання Термін виконання Відповідальний за виконання головний виконавець, співвиконавець Очікувальні результати виконання заходів
  1. Проведення навчання посадових осіб  та/або доведення до їх відома будь- якими можливими засобами зв’язку  інформації щодо видів та термінів подачі декларацій, повідомлень про зміни в майновому стані та відповідальності за подання недостовірних відомостей в деклараціях з урахуванням вимог Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» та роз’яснень Національного агентства з питань запобігання корупції № 2 від 28.02.2022 та № 4 від 07.03.2022.

  Нагадування працівникам, які знаходяться у відпустках  або у простої, про необхідність подачі щорічної декларації

  Закон України «Про запобігання корупції», Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21 Січень

  Протягом року

  Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Отримання вичерпаної інформації суб’єктами декларування щодо заповнення декларацій. Недопущення порушень антикорупційного законодавства
  2. Надання працівникам методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції пп.3 п. 1 розділу II Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21 Протягом року Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Отримання і використання працівниками в діяльності методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції
  3. Надання практичної допомоги працівникам щодо заповнення декларацій Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, Закон України «Про запобігання корупції» Протягом року Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Витрата менше часу на заповнення декларацій суб’єктами декларування та зменшення помилок при їх заповненні. Недопущення порушень антикорупційного законодавства
  4. Проведення інструктажу для членів конкурсної комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства та попередження про відповідальність у разі порушення Закону України «Про запобігання корупції» Закон України «Про запобігання корупції» Протягом року, перед проведенням конкурсу Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. Якісний добір кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору
  5. Проведення перевірки фактів щодо своєчасного подання декларацій суб’єктами декларування з урахуванням вимог Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» та роз’яснень Національного агентства з питань запобігання корупції № 2 від 28.02.2022 та № 4 від 07.03.2022. Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, Закон України «Про запобігання корупції» Після внесення змін в діюче законодавство Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Службова записка на ім’я керівника про результати перевірки та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо випадків невчасного подання або неподання декларацій за 2022 рік суб’єктами декларування.
  Стовідсоткове подання суб’єктами декларування декларацій за 2022 рік
  6. Проведення внутрішніх навчань з питань антикорупційного законодавства та дотримання правил етичної поведінки Закон України «Про запобігання корупції» Протягом року Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов’язаного з корупцією
  7. Ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, шляхом внесення до журналу обліку даних про працівників, в разі притягнення таких до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, в разі їх виявлення Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, Закон України «Про запобігання корупції» Протягом року Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Здійснення контролю щодо вчинених корупційних правопорушень
  8. Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів у працівників,  сприяння його врегулюванню, контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, інформування керівника та  Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання, а також виявлення ризиків для вчинення корупційних правопорушень пп.4 п. 1 розділу II Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21,Закон України «Про запобігання корупції» Протягом року Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Сприяння врегулюванню конфлікту інтересів працівників, зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов’язаного з корупцією 100% прийняття своєчасних рішень про врегулювання конфлікту інтересів
  9. Отримання та організація розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень  Закону України «Про запобігання корупції» пп.7 п. 1 розділу II Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, Закон України «Про запобігання корупції» Протягом року Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень  Закону України «Про запобігання корупції» та надання пропозицій керівництву щодо прийняття рішень за результатами перевірки
  10. Організація або участь в службових розслідуваннях (перевірках) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції. Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, Закон України «Про запобігання корупції» У строки, встановлені чинним законодавством Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов’язаного з корупцією
  11. Здійснення заходів щодо попередження ймовірним корупційним ризикам та їх усунення, а також виявлення сприятливих умов для вчинення корупційних правопорушень у діяльності посадових осіб, встановлення ознак прямого підпорядкування Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, Закон України «Про запобігання корупції», наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками» Протягом року Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Цілеспрямоване, скоординоване виявлення, усунення, мінімізації корупційних ризиків у діяльності Східного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні
  12. Відстеження змін і доповнень, що відносяться до антикорупційного законодавства, своєчасне інформування про них державних службовців та посадових осіб Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, Закон України «Про запобігання корупції» Протягом року Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Контроль змін і доповнень щодо антикорупційного законодавства та своєчасне інформування про них державних службовців та посадових осіб
  13. Інформування керівника, Національного агентства з питань запобігання корупції, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції працівниками органу пп.9 п. 1 розділу II Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, Закон України «Про запобігання корупції» Протягом року Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Направлення письмових повідомлень до Національного агентства з питань запобігання корупції, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції працівниками органу
  14 Візування проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21 Протягом року Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Недопущення порушень антикорупційного законодавства
  15 Участь у навчальних заходах (професійні та короткострокові програми, онлайн курси, семінари, тренінги тощо) з підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції Ст. 8 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII Протягом року Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Отримано документ про  участь у навчальних заходах