• In English
 • План роботи щодо запобігання корупції на 2022 рік


  з/п
  Найменування завдання (заходу)Підстава для виконанняТермін виконанняВідповідальний за виконання головний виконавець, співвиконавецьОчікувальні результати виконання заходів
  1Проведення навчання посадових осіб стосовно видів та термінів подачі декларацій, повідомлень про зміни в майновому стані та відповідальності за подання недостовірних відомостей в деклараціях. Нагадування співробітникам, які знаходяться у відпустках, про необхідність подачі щорічної деклараціїЗакон України «Про запобігання корупції»; Наказ НАЗК від 27.05.2021 № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»; Наказ НАЗК від 23.07.2021 № 448/21 «Про затвердження Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»Січень Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупціїОтримання вичерпаної інформації суб’єктами декларування щодо заповнення декларацій
  2Надання практичної допомоги щодо заповнення деклараційЗакон України «Про запобігання корупції»; Наказ НАЗК від 27.05.2021 № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»Протягом рокуГоловний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупціїВитрата менше часу на заповнення декларацій суб’єктами декларування.
  Зменшення
  помилок при внесенні інформації суб’єктами декларування до декларації.
  3Проведення обов’язкового інструктажу для членів конкурсної комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства та попередження про відповідальність у разі порушення Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон)Закон України «Про запобігання корупції»Протягом року, перед проведенням конкурсу на зайняття вакантних посадГоловний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупціїЗменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов’язаного з корупцією
  4Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства щодо електронного декларування. Підготовка Службової записки за результатами перевірки факту подання декларацій за 2021 рік суб’єктами декларування Східного міжрегіонального головного управління. Повідомлення НАЗК щодо випадків невчасного подання або неподання декларацій за 2021 рік суб’єктами декларування Східного міжрегіонального головного управління в разі настання таких випадківЗакон України «Про запобігання корупції»; Наказ НАЗК від 27.05.2021 № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»До 15.04.2022 рокуГоловний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупціїСтовідсоткове подання суб’єктами декларування Східного міжрегіонального головного управління декларацій за 2021 рік
  5Проведення навчання посадовим особам стосовно вимог законодавства щодо обмежень в отриманні подарунків та відповідальності за порушення встановлених законодавства обмежень щодо одержання подарунківЗакон України «Про запобігання корупції»; Наказ НАЗК від 27.05.2021 № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»II квартал 2022Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупціїЗменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов’язаного з корупцією
  6Проведення навчання посадових осіб стосовно вимог законодавства щодо сумісництва та суміщення, та відповідальності за порушення встановлених Законом обмеженьЗакон України «Про запобігання корупції»; Наказ НАЗК від 27.05.2021 № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»II квартал 2022Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупціїЗменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов’язаного з корупцією
  7Проведення навчання посадових осіб стосовно вимог антикорупційного законодавства щодо правил етичної поведінкиЗакон України «Про запобігання корупції»; Наказ НАЗК від 27.05.2021 № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»III квартал 2022Головний спеціаліст з питань запобігання корупціїЗменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов’язаного з корупцією
  8Проведення навчання посадових осіб щодо відповідальності за незаконне використання чи поширення службової інформації з обмеженим доступомЗакон України «Про запобігання корупції»; Наказ НАЗК від 27.05.2021 № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»; Закон України «Про доступ до публічної інформації»IV квартал 2022Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупціїЗменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов’язаного з корупцією
  9Проведення навчання всіх посадових осіб щодо вимог законодавства з визначення поняття «конфлікт інтересів», шляхів і способів його врегулювання із доведенням типових ситуацій порушення ЗаконуЗакон України «Про запобігання корупції»; Наказ НАЗК від 27.05.2021 № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»IV квартал 2022Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупціїЗменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов’язаного з корупцією
  10Попередження кожної посадової особи про персональну відповідальність за порушення вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статей нормативно – правових актівЗакон України «Про запобігання корупції»; Наказ НАЗК від 27.05.2021 № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»IV квартал 2022Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупціїЗменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов’язаного з корупцією
  11Проведення навчання (інформування) працівників щодо повідомлень про корупцію Закон України «Про запобігання корупції»; Наказ НАЗК від 27.05.2021 № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»IV квартал 2022Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупціїЗменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов’язаного з корупцією Обізнаність громадян щодо повідомлень про факти корупційних проявів.
  12Ведення обліку співробітників Східного міжрегіонального головного управління, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, шляхом внесення до журналу обліку даних про працівників Східного міжрегіонального головного управління, в разі притягнення таких до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, в разі їх виявленняЗакон України «Про запобігання корупції»; Наказ НАЗК від 27.05.2021 № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»Протягом рокуГоловний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупціїЗдійснення контролю щодо вчинених корупційних правопорушень
  13Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересівЗакон України «Про запобігання корупції»; Наказ НАЗК від 27.05.2021 № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»Протягом рокуГоловний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупціїЗменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов’язаного з корупцією
  14Розгляд звернень щодо порушень антикорупційного законодавстваЗакон України «Про запобігання корупції»; Наказ НАЗК від 27.05.2021 № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»Протягом рокуГоловний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупціїЗменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов’язаного з корупцією
  15Участь в службових розслідуваннях (перевірках) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційних правопорушеньЗакон України «Про запобігання корупції»; Наказ НАЗК від 27.05.2021 № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»Протягом рокуГоловний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупціїЗменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов’язаного з корупцією
  16Відстеження змін і доповнень, що відносяться до антикорупційного законодавства, своєчасне інформування про них державних службовців та посадових осіб Східного міжрегіонального головного управлінняЗакон України «Про запобігання корупції»; Наказ НАЗК від 27.05.2021 № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»Протягом рокуГоловний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупціїКонтроль змін і доповнень щодо антикорупційного законодавства та своєчасне інформування про них державних службовців та посадових осіб Східного міжрегіонального головного управління