• In English
 • План роботи щодо запобігання корупції на 2021 рік


  з/п

  Найменування завдання (заходу) Підстава для виконання Термін виконання

  Відповідальний за виконання

  1 Проведення навчання посадових осіб стосовно видів та термінів подачі декларацій, повідомлень про зміни в майновому стані та відповідальності за подання недостовірних відомостей в деклараціях. Нагадування співробітникам, які знаходяться у відпустках, про необхідність подачі щорічної декларації Закон України “Про запобігання корупції”, Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції
  від 17.03. 2020 року №102/20
  січень Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
  2 Надання практичної допомоги щодо заповнення декларацій Закон України “Про запобігання корупції”, Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції
  від 17.03. 2020 року №102/20
  Протягом року Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
  3 Проведення обов’язкового інструктажу для членів конкурсної комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства та попередження про відповідальність у разі порушення Закону України «Про Запобігання корупції» (далі – Закон) Протягом року, перед проведенням конкурсу Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
  4 Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства щодо електронного декларування. Підготовка Службової записки за результатами перевірки факту подання декларацій за 2020 рік суб’єктами декларування Східного міжрегіонального головного управління. Повідомлення НАЗК щодо випадків невчасного подання або неподання декларацій за 2020 рік суб’єктами Східного міжрегіонального головного управління в разі настання таких випадків Закон України “Про запобігання корупції”, Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції
  від 17.03. 2020 року №102/20
  До 15.04.2021 року Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
  5 Проведення навчання посадовим особам стосовно вимог Закону щодо обмежень в отриманні подарунків та відповідальності за порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання подарунків Закон України “Про запобігання корупції”, Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції
  від 17.03. 2020 року №102/20
  II квартал 2021 Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
  6 Проведення навчання посадових осіб стосовно вимог Закону щодо сумісництва та суміщення, та відповідальності за порушення встановлених Законом обмежень Закон України “Про запобігання корупції”, Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції
  від 17.03. 2020 року №102/20
  II квартал 2021 Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
  7 Проведення навчання посадових осіб стосовно вимог антикорупційного законодавства щодо правил етичної поведінки Закон України “Про запобігання корупції”, Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції
  від 17.03. 2020 року №102/20
  III квартал 2021 Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
  8 Проведення навчання посадових осіб щодо відповідальності за незаконне використання чи поширення службової інформації з обмеженим доступом Закон України “Про запобігання корупції”, Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції
  від 17.03. 2020 року №102/20
  IV квартал 2021 Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
  9 Проведення навчання всіх посадових осіб щодо вимог Закону з визначення поняття «конфлікт інтересів», шляхів і способів його врегулювання із доведенням типових ситуацій порушення Закону Закон України “Про запобігання корупції”, Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції
  від 17.03. 2020 року №102/20
  IV квартал 2021 Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
  10 Попередження кожної посадової особи про персональну відповідальність за порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статей нормативно – правових актів Закон України “Про запобігання корупції”, Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції

  від 17.03. 2020 року №102/20

   

  IV квартал 2021 Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
  11 Проведення навчання (інформування) працівників щодо повідомлень про корупцію  Закон України “Про запобігання корупції”, Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції
  від 17.03. 2020 року №102/20
  IV квартал 2021 Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
  12 Ведення обліку співробітників Східного міжрегіонального головного управління, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, шляхом внесення до журналу обліку даних про працівників Східного міжрегіонального головного управління, в разі притягнення таких до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, в разі їх виявлення Закон України “Про запобігання корупції”, Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції
  від 17.03. 2020 року №102/20
  Протягом року Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
  13 Здійснення контролю за дотриманням вимог Закону щодо врегулювання конфлікту інтересів Закон України “Про запобігання корупції”, Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції

  від 17.03. 2020 року №102/20

  Протягом року Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
  14 Розгляд звернень щодо порушень антикорупційного законодавства Закон України “Про запобігання корупції”, Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції від 17.03. 2020 року №102/20 Протягом року Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
  14 Участь в службових розслідуваннях (перевірках) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційних правопорушень Закон України “Про запобігання корупції”, Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції від 17.03. 2020 року №102/20 Протягом року Головний спеціаліст з питань запобігання корупції
  16 Відстеження змін і доповнень, що відносяться до антикорупційного законодавства, своєчасне інформування про них державних службовців та посадових осіб Східного міжрегіонального головного управління Закон України “Про запобігання корупції”, Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції від 17.03. 2020 року №102/20 Протягом року Головний спеціаліст з питань запобігання корупції

  План роботи щодо запобігання корупції на 2021 рік